Business

Polsko-belgijskie relacje gospodarcze – overview

Polsko-belgijskie relacje gospodarcze – overview

Według statystyk sporządzonych przez Belgijską Agencję Handlu Zagranicznego za pierwszą połowę 2021r., Polska plasuje się na 8. miejscu pośród eksporterów do Belgii oraz na 14. miejscu pośród importerów. Firm o kapitale belgijskim do tej pory zarejestrowano w Polsce 657, z czego 54 znalazły się na liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce w roku 2019. Śmiało można zatem stwierdzić, że Polska jest liderem wśród krajów Europy środkowej w zakresie współpracy ekonomicznej z Belgią.

Według danych GUS za lipiec 2021, Belgia zajęła 13. miejsce wśród partnerów handlowych Polski pod względem wartości obrotów towarowych (2,46% udziału w obrotach handlowych), co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Eksport z Belgii do Polski natomiast stanowił 2,8% zgodnie z danymi za pierwszy kwartał 2021r., a eksport z Polski do Belgii 1,7%. Do najbardziej rozwiniętych obszarów gospodarki belgijskiej należą przemysł metalurgiczny, chemiczny, tekstylny, elektromaszynowy i spożywczy. Z uwagi na kryzys wywołany pandemią COVID-19, w 2020r. wzrost ekonomiczny Belgii zmniejszył się o 6,2%, jednakże w 2021r. spodziewane jest odbicie się od tego trendu wraz z prognozowanym wzrostem na poziomie 3,9%.

We wspomnianej wyżej sporządzonej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce znalazły się 54 firmy z belgijskim kapitałem. Firmy te inwestują w wielu sektorach, jednak ich główne inwestycje skupiają się wokół przetwórstwa przemysłowego. Według danych Narodowego Banku Polskiego, wartość skumulowanych inwestycji belgijskich w Polsce na koniec roku 2019 wyniosła 6,9 mld EUR, natomiast napływ inwestycji z Belgii wyniósł 712 mln EUR. Łącznie dochody belgijskich inwestorów z tytułu kapitału zainwestowanego w Polsce w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2019 r. wyniosły 408,4 mln EUR. Geograficznie, w Polsce najwięcej inwestycji belgijskich usytuowanych jest w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Wiele polskich firm jest również obecnych w Belgii – główną siłę stanowią tu przedsiębiorstwa jednoosobowe. Na rynku belgijskim nie brakuje także polskich gigantów - prężnie działają m.in.: Comarch, ECO, Trans.eu BVBA oraz Aluprof.

Od 1957 r. (a wcześniej w latach 1920-1939) o rozwój belgijsko-polskich relacji dba Ambasada Belgii w Polsce, na której czele stoi obecnie ambasador Luc Jacobs. Ambasada wspierana jest przez przedstawicielstwa trzech belgijskich regionów —Flandrii, Walonii i Regionu Miasta Stołecznego Brukseli. Istotną rolę odgrywa także Belgijska Izba Gospodarcza, która stanowi ważny punkt kontaktowy dla belgijskich firm pragnących rozpocząć inwestycje w Polsce bądź nawiązać współpracę z rodzimymi firmami. Izba, która powstała w 1992 r. Jako nieformalny klub pracodawców, dziś ma w swoich szeregach 100 firm — zarówno polskich, jak i belgijskich. Misją Belgijskiej Izby Gospodarczej jest przede wszystkim budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz prowadzenie działań promujących Belgię w Polsce.

Jedną z najprężniej działających w Belgii branż jest real estate - w 2019 roku działały w niej 183 217 firmy. Belgijskie firmy z sektora Real Estate są bardzo aktywne poza granicami tego kraju, w tym również w Polsce. Wśród nich niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnymi są Ghelamco, Umicore, CFE Polska, Vlassenroot, Solvay, SEA-Invest czy Reynaers. Firmy te były zaangażowane w tak rozpoznawalne inwestycje jak Warsaw UNIT, the Warsaw HUB, Warsaw Spire, Majaland, Korczowa Logistic Park czy fabryka Umicore w Nysie, której otwarcie planowane jest na koniec 2021 roku. Belgijskie przedsiębiorstwa wznoszą swoje inwestycje w całej Polsce, a tym samym znacząco wpływają na kształtowanie się nowego krajobrazu architektonicznego naszego kraju.

Opracowanie: Belgijska Izba Gospodarcza

Artykuł okazał się również w papierowej wersji Pulsu Biznesu.

Żródła:

  1. Królestwo Belgii. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wrzesień 2021.

  2. Belgian Foreign Trade Agency. Foreign Trade Statistics 01-03/2021.

  3. European Construction Sector Observatory. Country Profile Belgium, November 2020.

  4. Belgian Foreign Trade Agency. Poland 01-06/2021

 

Receive articles like this in your mailbox

Stay up-to-date with all BBC news information, events, and more with our BBC newsletter.