Business

Polska gospodarka w 2022 - prognoza

Polska gospodarka w 2022 - prognoza

Z opublikowanego w grudniu 2021 raportu sporządzonego przez ekonomistów BNP Paribas Banku wynika, że należy spodziewać się dalszego wzrostu PKB, ale także wysokiej inflacji i podwyżek stóp procentowych.

Eksperci BNP Paribas Banku przewidują, że w przyszłym roku pandemia przestanie silnie oddziaływać na polską gospodarkę i nawet w przypadku wprowadzonych ograniczeń można spodziewać się wzrostu PKB na poziomie 4,5%. Należy tu jednak zostawić pewien margines niepewności z uwagi na pojawiające się co pewien czas nowe warianty wirusa, które mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą, a tym samym na stworzone prognozy. Równocześnie nadal rosnąć będzie inflacja, której szczyt nastąpić ma w czerwcu i wyniesie 6,8%. Zdrożeć mają taryfy za gaz i prąd, żywność i ceny surowców.

W kontekście rynku walut, odnosząc się do dominującego w ostatnim okresie spadku siły złotego, eksperci prognozują, że w drugiej połowie 2022 kurs EUR/PLN obniży się, na co wpływ mieć będzie wiele czynników, w szczególności negocjacje z Unią Europejską

Pełen raport dostępny pod adresem: https://media.bnpparibas.pl/pr/714330/polska-gospodarka-w-2022-roku-solidny-wzrost-pkb-wysoka-inflacja-i-dalsze-podwyzki-stop-procentowych

 

Receive articles like this in your mailbox

Stay up-to-date with all BBC news information, events, and more with our BBC newsletter.