Najczęściej spotykane wady tytułu prawnego nieruchomości

June 23 2022

Najczęściej spotykane wady tytułu prawnego nieruchomości

Wraz z Kancelarią Prawną Andrzej Lulka i Wspólnicy zapraszamy na webinar nieruchomościowy, który odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00.

Eksperci mec. Andrzej Lulka oraz mec. Błażej Szczęsny, skupią się na problematyce wad tytułu prawnego nieruchomości.

 

Agenda:

1.Najczęstsze wady tytułu prawnego

a) Wady o charakterze cywilnoprawnym:

– niezbywalny przedmiot sprzedaży,

– brak zgód korporacyjnych,

– brak zgody małżonka,

– naruszenie ustawowego prawa pierwokupu,

– brak wymaganej formy,

– brak wymaganej zgody.

b) Wady o charakterze publicznoprawnym:

– nieważność decyzji nacjonalizacyjnych (w szczególności wydawanych na podstawie dekretu Bieruta oraz ustawy o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich oraz ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych),

– nieważność tzw. decyzji komunalizacyjnych,

– nieważność tzw. decyzji uwłaszczeniowych,

– nieważność innych decyzji lub aktów administracyjnoprawnych.

2.Ochrona wynikająca z ksiąg wieczystych

a) Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych:

– na czym to polega?

– kto może skorzystać?

b) Domniemania związane z wpisem do księgo wieczystej:

– Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym,

– Domniemanie nieistnienia wykreślonego prawa,

– Obalenie domniemania.

c) Wyłączenia rękojmi:

– Nieodpłatność rozporządzeń,

– Niektóre ograniczone prawa rzeczowe,

– Wzmianka,

– Ostrzeżenia

d) Dobra i zła wiara


Udział w webinarium jest bezpłatny. Wymagana rejestracja: https://webinar.freshmail.pl/508-502-823

Practical information

Where

Online

When

23 June 2022
11:00

Price

Members: -
Non members: -

Upcoming events

First Vr Art Gallery | ARTKAM
Culture

First Vr Art Gallery | ARTKAM

Read article
Christmas Business Mixer in Katowice
Business

Christmas Business Mixer in Katowice

Read article
MCM - Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym
Business

MCM - Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

Read article
2023 New Year's Reception: International Business Mixer in Łódź
Business

2023 New Year's Reception: International Business Mixer in Łódź

Read article