October 03 2023

- ENGLISH VERSION BELOW - 

 

image.png

 

Serdecznie zapraszamy na webinar podatkowy organizowany wspólnie z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą, oraz Belgijską Izbą Gospodarczą pt.:

KSeF w praktyce

 

Który odbędzie się w terminie: 3 października 2023 r.

w godzinach 10:00 – 11:00

 

Nasi eksperci przedstawią poniższe tematy:

 • KSeF – co o nim wiemy na 9 miesięcy przed wprowadzeniem nowego obowiązku
  • Podatnicy zobowiązani – katalog i terminy
  • Postępy MF we wdrożeniu systemu
  • Co trzeba przygotować w przedsiębiorstwie przed wejściem w życie przepisów
  • Czy KSeF to realne zagrożenie sparaliżowania operacyjnej działalności spółki i jej płynności finansowej w 2024?

 

 • KSeF – główne aspekty wystawiania i odbierania faktur
  • Faktura ustrukturyzowana – czyli jak będzie ona wyglądać w KSeF, co musi a co może na niej się pojawić oraz czego nie będzie można ująć na fakturze
  • Moment wystawiania i otrzymywania faktury – konsekwencje prawne, wpływ na terminy i obowiązki podatkowe
  • Fakturowanie poza KSeF – kategorie i skutki braku możliwości korzystania z KSeF

 

 • KSeF – wdrożenie i korzystanie z systemu a rozliczenia podatku VAT
  • Obowiązek podatkowy w VAT przy wystawianiu faktury ustrukturyzowanej
  • Prawo do odliczenia VAT przy otrzymaniu faktury ustrukturyzowanej
  • Faktury korygujące w KSeF
  • KSeF a faktury zaliczkowe, noty korygujące, faktury pro forma
  • KSeF a sprzedaż na rzecz osób fizycznych

 

 • KSeF – na co zwrócić uwagę wybierając firmę wspierającą wdrożenie systemy

 

 

Webinar zostanie przeprowadzony w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na adres gnowosielska@advicero.eu z dopiskiem "Imię, Nazwisko, Nazwa firmy".

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

We have the pleasure to invite you to the webinar with Polish-Portuguese Chamber of Commerce and Belgian Business Chamber:

National e-Invoicing System (KSeF) in practice

 

The event will take place on 4th October 2023 

from 10:00 to 11:00

 

Our experts will discuss the following topics:

 • KSeF – what do we know about it 9 months prior to the introduction of the new obligation
  • Obliged taxpayers – catalogue and deadlines
  • Ministry of Finance’s progress in implementing the system
  • What needs to be prepared in a company before the regulations come into force
  • Is KSeF a real threat of paralysing the company’s operational activity and financial liquidity in 2024?

 

 • KSeF – main aspects of issuing and receiving invoices
  • Structured invoice – what it will look like in KSeF, what must and what may appear on it, and what cannot be included on the invoice
  • The timing of issuing and receiving an invoice – legal consequences, impact on deadlines and tax obligations
  • Invoicing outside of KSeF – categories and consequences of not being able to use KSeF

 

 • KSeF – implementation and use of the system vs. VAT settlements
  • VAT liability when issuing a structured invoice
  • Right to deduct VAT upon receipt of a structured invoice
  • Correcting invoice in KSeF
  • KSeF vs. advance invoices, correcting notes, pro forma invoices
  • KSeF vs. sale to natural persons

 

 • KSeF – what to pay attention to when choosing a company supporting the implementation of the system

 

 

The webinar will be held in English. Participation is free.

Please confirm your attendance by sending ‘Name, Surname, Company name’ to this email: gnowosielska@advicero.eu.

 

Practical information

Where

When

03 October 2023
10:00 - 11:00

Register before

04 October 2023

Price

Members:
Non members:

Upcoming events

Save the date: 12/12/2023 Christmas Business Mixer in Katowice
Business

Save the date: 12/12/2023 Christmas Business Mixer in Katowice

Read article
POSTPONED for 2024 - Katowice Lunch and panel talk with SD Worx
Business

POSTPONED for 2024 - Katowice Lunch and panel talk with SD Worx

Read article
Christmas Business Drink - BBC x NPCC
Business

Christmas Business Drink - BBC x NPCC

Read article
Join the next webinar on ESG challenges by Sołtysiński Kawecki & Szlęzak!
Business

Join the next webinar on ESG challenges by Sołtysiński Kawecki & Szlęzak!

Read article
11.01.2024 International Business Mixer in Łódź with mBank
Business

11.01.2024 International Business Mixer in Łódź with mBank

Read article