MCM - Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

January 12 2023

MCM - Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym

„Okrągły stół” pod Honorowym patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej mediacjom gospodarczym z sektorem publicznym. 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i promocja mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, szczególnie w obliczu problemów, z jakimi obecnie muszą mierzyć się społeczeństwa europejskie: kryzys popandemiczny, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na wzrastającą rolę mediacji w sporach z sektorem publicznym oraz przedstawić najlepsze praktyki w tym zakresie.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy stronę publiczną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, przedsiębiorców, a także organy kontrolne nadzorujące prawidłowość podejmowanych decyzji o mediacji. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie przyjrzeć się barierom, które w dalszym ciągu przeszkadzają w rozwoju tego modelu rozwiązywania sporów oraz wypracować rekomendacje dla obu stron procesu.

Program konferencji:

10:00                Powitanie gości

10:05 - 10:15     Krótka prezentacja MCM

10:15 - 10:30      Rozwój mediacji z sektorem publicznym w Polsce, Prezes Prokuratorii Generalnej RP, Pan Mariusz Haładyj

10:30 - 11:15     Debata: Ocena rozwoju mediacji sektora publicznego z prywatnym – główne bariery związane z zawieraniem ugód.

  • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP
  • Huber Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
  • przedstawiciel sądownictwa (tbc)
  • Moderator: Jakub Świtluk, Biuro Mediacji Gospodarczej

11:15 - 11:30     Przerwa kawowa

11:30 - 12:45      Dyskusja panelowa: „Jak sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym”.

  • Magdalena Kajkowska-Gratys, Radca prawny, Mediator Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej RP
  • Jan Roliński, Partner, adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
  • Artur Popko, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Budimex (tbc)
  • Kamil Furman, Dyrektor Działu Prawnego, Eurovia Polska
  • Mec. Wojciech Kowalewski, Naczelnik Wydziału Prawnego GDDKiA Odział Warszawa
  • Moderator: dr. Ewelina Stobiecka, Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, Partner, Taylor Wessing

12:45 zakończenie konferencji, podsumowanie/ rozmowy kuluarowe przy kawie i poczęstunku.


Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Mediacji powołane przez pięć izb gospodarczych: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Misją MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów w biznesie.

Konferencja jest odpłatna dla przedstawicieli sektora prywatnego w wysokości 260 PLN + VAT. Udział dla przedstawicieli sektora publicznego jest bezpłatny.

Osobom, które anulują swój udział w konferencji do 5 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 5 dni przed konferencją, koszty nie są zwracane.

Files to download:

Practical information

Where

Siedziba CCIFP Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

When

12 January 2023
9:00 - 13:00

Register before

11 January 2023

Price

Members:
Non members: Konferencja jest odpłatna dla przedstawicieli sektora prywatnego w wysokości 260 PLN + VAT. Udział dla przedstawicieli sektora publicznego jest bezpłatny.

Upcoming events

Webinar: Workation w firmie jako benefit dla pracownika – jak go wdrożyć w praktyce?| Advicero Nexia (copy 8)
Business

Webinar: Workation w firmie jako benefit dla pracownika – jak go wdrożyć w praktyce?| Advicero Nexia (copy 8)

Read article
MDDP on Polish Taxes I How to manage financial transactions – transfer pricing and tax aspects in Poland
Business

MDDP on Polish Taxes I How to manage financial transactions – transfer pricing and tax aspects in Poland

Read article