Szkolenie: Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych | Andrzej Lulka i Wspólnicy

June 25 2024

Szkolenie: Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych | Andrzej Lulka i Wspólnicy

Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.

zaprasza na

szkolenie online pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych"

które odbędzie się 25 czerwca (wtorek) 2024 r. o godzinie 10:00.

 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą członków organów spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Przedstawione zostaną ryzyka związane z pełnieniem różnych funkcji w tych organach oraz podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej. Omówione będą również sposoby ograniczenia tego ryzyka oraz działania prewencyjne, które mogą być podjęte. Skupimy się także na monitorowaniu kondycji finansowej spółki i działaniach zapobiegawczych, aby uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Szkolenie adresowane jest głównie do członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych oraz likwidatorów spółek kapitałowych, a także doradców tych organów, pracowników Biura Zarządu / Departamentu Korporacyjnego, działów prawnych oraz wspólników spółek kapitałowych.

 

Prelegenci:

Andrzej Lulka – Radca Prawny

Dariusz Bełza – Radca Prawny

 

Agenda:

1. Odpowiedzialność cywilna członków organów wobec spółki:

– Podstawy prawne odpowiedzialności
– Czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu zwalnia go z odpowiedzialności wobec spółki?
– W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności?
– Jak rozumieć naruszenie obowiązku dołożenia należytej staranności przez organ spółki?
– Kiedy roszczenia o naprawienie szkody się przedawniają?

2. Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki:

– Odpowiedzialność za niewniesienie kapitału zakładowego
– Odpowiedzialność w przypadku, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna
– Sposoby na uwolnienie się od odpowiedzialności
– Wykazywanie braku winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
– Wykazywanie braku szkody wierzyciela.

3. Odpowiedzialność członków organów na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego:

– Podstawa prawna odpowiedzialności
– Przykłady czynności mogących skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

– 499 zł + VAT /osoba, przy rejestracji do 19.06.24,

– 699 zł + VAT /osoba, przy rejestracji od 20.06.24 do 25.06.24

Czas trwania szkolenia: 4 godziny + 30 minut przerwy (łącznie 4,5 godziny)

Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail: office@aoede.eu. W treści wiadomości prosimy o podanie danych do wystawienia faktury oraz danych uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail). Każdy z uczestników, dzień przed planowym szkoleniem, otrzyma spersonalizowany link dostępu do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie.

 

W trakcie szkolenia będzie można zadawać pytania prelegentom na czacie. Prezentacja będzie dostępna dla wszystkich uczestników.

Add an event to your calendar:

Practical information

Where

When

25 June 2024
10:00-14:30

Price

Free of charge

Upcoming events

Environmental Regulations and International Trade - CBAM and EUDR I CRIDO I Webinar
Business

Environmental Regulations and International Trade - CBAM and EUDR I CRIDO I Webinar

Read article
Belgian Party
Business

Belgian Party

Read article
Save the date: BBC On the Road to Wrocław
Business

Save the date: BBC On the Road to Wrocław

Read article
Thursdays with beer #10
Business

Thursdays with beer #10

Read article
International Speed Business Mixer I BBC x PARTNERS I Warsaw
Business

International Speed Business Mixer I BBC x PARTNERS I Warsaw

Read article
Belgian Business Mixer I Belgian Days 2024
Business

Belgian Business Mixer I Belgian Days 2024

Read article
Real Estate Conference I Belgian Days 2024

Real Estate Conference I Belgian Days 2024

Read article
CEO Forum I Belgian Days 2024
Business

CEO Forum I Belgian Days 2024

Read article